Verhuur en verkoop

Komt uw bedrijfspand, kantoor of winkel leeg te staan? Dan wilt u dit uiteraard zo snel mogelijk verkopen of verhuren.

Bij Luc Beumer Vastgoed maakt u heldere afspraken en heeft u één aanspreekpunt: Luc Beumer houdt continu contact met u en (mogelijke) geïnteresseerden. Hij benadert actief partijen binnen en buiten zijn netwerk met een duidelijk overzicht van alle mogelijkheden. Zo kunnen zij hun (financiële) plannen snel toetsen.

Verhuur of verkoop in vier stappen:

1. Eerste gesprek en kennismaking
In een eerste gesprek maken we kennis en bespreken we uw vraag en
wensen. Soms geeft ook uw accountant hierbij advies.

2. Afspraak ter plaatse
Luc Beumer Vastgoed neemt het pand en het terrein op. We overleggen over
alle mogelijkheden om het pand een nieuwe bestemming te geven en het
succesvol te verhuren of verkopen.

3. Verder onderzoek
Wat is het bestemmingsplan? Welke activiteiten mogen plaatsvinden? Welke
creatieve mogelijkheden zijn er op het gebied van bijvoorbeeld herinrichting of
herbestemming?

4. In de markt zetten
Samen maken we een plan over onder meer de huur- of koopprijs, staat
van oplevering, courtage en marketingactiviteiten. Uiteraard plaatsen we
een te huur- of te koop-bord, en een presentatie op deze website en op
fundainbusiness.nl. Hiernaast kunnen we mailings en andere gerichte
marketingacties inzetten.

Online kanalen
Luc Beumer Vastgoed maakt actief gebruik van online kanalen en social
media om uw vastgoed te promoten.