Een juiste taxatie is een realistisch waardeoordeel. In de regio Nijmegen is Luc
Beumer hiervoor de aangewezen persoon. Met ruim 25 jaar ervaring als makelaar
(waarvan 10 jaar in de regio Nijmegen) volgt hij de lokale (prijs)ontwikkelingen
dagelijks op de voet.

Luc Beumer is volledig op de hoogte van de lokale verhuurtarieven en koopsommen.
Hij verzorgt graag een betrouwbare en objectieve taxatie. Of het nu gaat om:

Onderhandse waarde in het economisch verkeer, voor het nemen van een aan-of verkoopbeslissing.
Executiewaarde, ten behoeve van de financiering van onroerend goed.
Huurwaarde, in het kader van de huurprijs herzieningsonderhandelingen.
Overdrachtswaarde, voor de overdracht van het eigendom van bv naar privé.
Portefeuillewaarde van een vastgoedportefeuille van beleggers ten behoeve van de balans, en de winst- en verliesrekening.
Inzichtelijke taxatiewaarde
Vanzelfsprekend kunt u rekenen op een heldere onderbouwing van de taxatie
op basis van feitenonderzoek, marktontwikkelingen en prijsontwikkelingen bij
vergelijkbare (referentie-)panden. Het is voor u altijd helder hoe een taxatiewaarde
tot stand is gekomen.